19 marca 2014

Bądźmy przyjaciółmi przyrody

14 marca w naszej szkole odbyły się eliminacje do Regionalnego Konkursu Przyrodniczego. Udział wzięło 20 uczniów z klas III.
Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów przyrodą i krajoznawstwem oraz uczenie umiejętności obserwacji.
Organizatorem Konkursu jest Zarząd Okręgu Ligii Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze  z/s  w  Piechowicach obejmujący zasięgiem działania całe byłe województwo jeleniogórskie.
Głównym sponsorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze.
Przy organizacji Konkursu współpracują działacze Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze oraz osoby niezrzeszone.
Do kolejnego etapu-rejonowego,  który odbędzie się 4 kwietnia zakwalifikowali się:
  • Aleksandra Kuchta    3b
  • Martyna Łabędź         3b
  • Michał Gryszkut        3b
  • Maciej Wapniarczuk  3a


Brak komentarzy: