12 listopada 2014

Zwierzęta naszych lasów - zajęcia w zoo

W zajęciach przyrodniczych w języku niemieckim uczestniczyli uczniowie klasy szóstej (13) z SP1 w Bogatyni wraz z dwoma nauczycielkami. Tematem zajęć były „Zwierzęta naszych lasów”. Zajęcia przeprowadziła pani Doris Schwetz, pracownik dydaktyczny ogrodu. Głównym celem zajęć było zapoznanie, przybliżenie i zebranie informacji na temat warunków życia, przystosowania, rozmnażania i żywienia wybranych zwierząt leśnych: myszołowa, sowy, danieli, rysia europejskiego, lisa czerwonego i kuny leśnej. Uczniowie obserwowali w zagrodach zwierzęta i wymieniali o nich informacje. Uczestniczyli także w dokarmianiu tych zwierząt. Pani Schwetz przekazała w ciekawy sposób istotne treści. Zadbała także o urozmaicenie zajęć, wprowadzając gry i zabawy dydaktyczne. Po zakończeniu zajęć w terenie, uczniowie zwiedzili pozostałe części ogrodu. Każda wizyta uczniów w ZOO jest okazją do przypomnienia zasad zachowania na terenie ogrodu zoologicznego i bliskiego kontaktu z jego mieszkańcami. Zajęcia w języku niemieckim w ZOO W Zittau to również wspaniała możliwość bezpośredniego kontaktu z językiem niemieckim oraz rozwijanie świadomości i sprawności językowych dla naszych uczniów.

Brak komentarzy: