27 czerwca 2012

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

W roku szkolnym 2011/12 szkoła uczestniczyła w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach, którego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach:
Zajęcia logopedyczne zwiększają możliwości zapobiegania rozległym wadom i zburzeniom mowy, eliminują zaburzoną komunikację z rówieśnikami i dorosłymi dzieci z problemami językowymi, eliminują zaburzenia emocjonalne, zmniejszają pogłębiające się trudności w nauce czytania i pisania oraz zwiększają motywację do pracy nad własną mową.

Zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania uczniów. Zajęcia prowadzone o charakterze terapeutycznym sprzyjającym lepszej komunikacji interpersonalnej, współdziałaniu oraz  rozwojowi emocjonalnemu dziecka poprzez relaksację.
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych. Ich głównym celem jest rozbudzenie pasji poznawania świata przyrody i odkrywania reguł nim rządzących poprzez doświadczenia, eksperymenty, prowadzenie bezpośrednich obserwacji a także kształtowanie świadomości, że „My i przyroda to wspólna całość”.  
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia teatralne
Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Celem zajęć jest stworzenie sprzyjających warunków rozwoju dziecka na miarę jego możliwości poprzez eliminowanie .zaburzonych funkcji rozwojowych. A szczególnie chodzi o usprawnienie zaburzonych procesów odpowiadających za prawidłowe opanowanie umiejętności czytania i pisania. Dzieci podczas zajęć powoli dążą do przezwyciężenia skutków niepowodzeń szkolnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odznaki jakości

Projekty eTwinning "Schoolovision 2012" i "Snapshot of Europe 2012" zostały docenione odznakami jakości eTwinning. Odznaka Jakości przyznawana przez Narodowe Biuro Programu eTwinnig jest wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań poświęconych eTwinningowi.8 czerwca 2012

Snapshot of Europe 2012

To już trzeci rok, w którym fotografujemy Europę wspólnie z kolegami z 22 szkół europejskich. Najlepsze prace z każdej ze szkół można zobaczyć na blogu projektu
Uczniowie z klasy 5C przygotowali wideo, w którym ogłosili wyniki konkursu. Prace naszych uczniów uplasowały się na drugim miejscu w kategorii sport - Michał z klasy 6A oraz w kategorii przyroda - Szymon z klasy 1A.

4 czerwca 2012

Koncert z okazji dnia mamy i taty

Tradycyjnym corocznym koncertem w Bogatyńskim Ośrdoku Kultury uświetniliśmy dzień mamy i taty.

W programie koncertu mogliśmy zobaczyć m.in. spektakl "Za ósmą górą", który  jest efektem pracy dzieci z klasy 2B, uczestniczących w zajęciach rozwijających zainteresowania teatralne uczniów szczególnie uzdolnionych. Zajęcia te odbywały się w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych" od września 2011r. Najpierw uczniowie podczas cotygodniowych spotkań w zabawowej formie rozwijali swoje umiejętności, wyobraźnię, pamięć, ekspresję, przygotowywali etiudy teatralne, krótkie inscenizacje. Potem przyszła kolej na prawdziwy spektakl. Po kilku przeróbkach tekstu obsadzono role, wymyślono scenografię i zaczęły się próby. Efekt pracy dwadzieściorga drugoklasistów można było zobaczyć na koncercie z okazji Dnia Matki. Publiczność żywo reagowała na zwroty akcji i popisy aktorów, którzy doskonale poradzili sobie z długimi kwestiami i na scenie zachowywali się jak profesjonaliści. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dzień dziecka

Pobawmy się razem to tytuł projektu Comenius realizowanego przez naszą szkołę z partnerami z czterech krajów europejskich. Pod takim hasłem został zorganizowany w tym roku dzień dziecka. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie gry i zabawy, w które bawili się nasi rodzice i dziadkowie.